Private Network

Private Network er sikker datakommunikasjon mellom to eller flere lokale nettverk isolert til deres bedrift. Trafikken kan sikres med macsec for avlyttingssikker datatransport også over mørk fiber.

Kapasitet opp til 400 gbit/s.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om muligheter for å knytte dine løsninger sammen i et sikkert og stabilt nettverk.