Driftsinformasjon

07.04.2021
Oppgradering av knutepunt Bergen Sentrum
Ca 15 minutter utfall mellom mellom kl 00:20 og 00:40