Online Backup

Stabil og sikker backup – hele døgnet

Online backup ivaretar enkel, sikker og stabil backup av dine data.  Exchange, Microsoft SQL og MySQL samt Windows, Linux og Mac OS X er støttet. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om denne tjenesten.
Noen fordeler med vår løsning for online backup er:
  • Rimelig
  • Enkelt å komme i gang
  • Ingen risiko ved innbrudd, brann eller tyveri
  • Automatisk backup hver dag, hele året
  • Kryptert data fra pc/server til vårt backupsystem
  • Restore filer direkte eller få filene sendt over på disk
  • Brukervennlig og enkelt