Norsk Helsenett Linje

AVUR er leverandør av nettlinjer med Norsk Helsenett.

Vi leverer gjerne løsninger med fiberlinje som inkluderer både internett og Norsk Helsenett tilgang på samme kabel.

Ta kontakt for mer informasjon om nettlinje til din klinikk.