AVUR leverer internettaksess på egen infrastruktur til bedriftsmarkedet i hele Norge.

Vi tilbyr internettaksess fra 10 mbit/s til 100 gigabit/s.

Aksess realiseres primært på egen fiber eller gjennom våre samarbeidsavtaler med andre fibernett eiere. Gjennom vårt eget omfattende stamnett med trafikkutveksling regionalt, nasjonalt og internasjonalt produserer AVUR internett aksess med unikt lav tidsforsinkelse (latency) for lavest mulig ping tider (RTT), båndbredde og redundans.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om internett aksess for deres bedrift.