Internett

AVUR er Internet Service Provider og leverer intetnettaksess i Norge.

Vi tilbyr internettaksess fra 10 mbit/s til 40 gigabit/s.

Avhenging av tilgjengelig teknologi leverer vi internett aksess over Fiber, xDSL og Radio. Felles for våre løsninger er optimalisering for lavest mulig tidsforsinkelse, best hastighet og stabilitet.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om internett aksess.