AVUR har eget nett og er tilknyttet de største knutepunkter i Europa og Norge og kan tilby blant markedets beste internett trafikk. Vi jobber aktivt med å sikre optimale ruting i eget nett og med våre peering partnere.

Ved vårt knutepunkt i Amsterdam (AMS-IX) når vi ca 40% av internett trafikken direkte uten å gå gjennom transitt leverandører.

I Norge er vi representert ved nasjonalt knutepunkt for internett trafikk (NIX) og tilbyr direkte utveksling med alle nasjonale operatører.