Teknisk informasjon

Tekniske data for internett forbindelser

IPv4

DNS 1: 62.24.62.24 (Oslo)
DNS 2: 62.24.62.120 (Bergen)

SMTP: smtp.net.avur.no

IPv6

DNS 1: 2a03:1400:200::200
DNS 2: 2a03:1400:201::201